Υπολόγισε τις διαδρομές σου

Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρακάτω όρους και κανόνες. Τους όρους αυτούς πρέπει να διαβάσεις και μόνο εφόσον συμφωνείς να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Το σύνολο του περιεχομένου του Roadcosts εκτός αυτού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Roadcosts που προστατεύεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο στους χρήστες της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του περιεχομένου αυτού είτε ολική είτε μερική με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και την κείμενη νομοθεσία.

    Αντιθέτως, είναι επιτρεπτή η αναπαραγωγή περιεχομένου της ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τον αντίστοιχο σύνδεσμο (προς το roadcosts.gr) με σαφή αναφορά της πηγής και έχει ως σκοπό προσωπική/μη εμπορική χρήση.

  • Περιεχόμενο της ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα έχει σαν αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με ενδεχόμενο κόστος μιας διαδρομής ή τον υπολογισμό του κόστους μίσθωσης ενός ταξί καθώς και άλλες δυνατότητες πληροφόρησης που περιλαμβάνει. Όλο το περιεχόμενο στατικό ή δυναμικό (όπως σταθμοί διοδίων και κόστος, υπολογιζόμενες διαδρομές, τηλέφωνα κ.λ.π.) παρέχεται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την αξιοπιστία και ορθότητα του. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (χρηματική ή μη) ή απόκλιση από τα υπολογιζόμενα που μπορεί να προέλθει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που υπάρχει σε αυτήν. Η ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή διατηρεί το δικαίωμα μεταβολών στις διαδικασίες υπολογισμών και στο περιεχόμενο της χωρίς να είναι απαραίτητη η ενημέρωση των χρηστών του.

  • Αποποίηση ευθύνης: H ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών της που μπορεί να προέλθει από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (όπως υποκλοπές ή χρήση ιών στην ιστοσελίδα).

  • Πολιτική απορρήτου: Διάβασε την πολιτική απορρήτου εδώ.